Styrelsen 2020

Birgitta Björling Ottosson, ordförande, 070-282 82 56
Kent-Ove Särehag, sekreterare, 070-632 12 02
Annika Dahlén-Johansson, kassör, 070-407 13 90
Jane Nyström Steen, ledamot, 073-349 60 86
Berith Andersson, ledamot, 0500-434233
Mona Gällman, ersättare och vice sekr.  0500-438961
Marianne Calestam, ersättare, 0500-430530

Valberedning

Vakant

Utställningsansvariga

Stig Strandhag, Leif-Åke Sandberg, Kent-Ove Särehag, Anja Guldhammer, Angelica Michaels, Detlef Michaels

Webansvarig

Derek Eder, tel: 0704915714 epost: derek.n.eder@gmail.com

Redaktör: Marie Standar, epost: standar.marie@gmail.com