Styrelsen 2020-21

Birgitta Björling Ottosson, ordförande, 070-282 82 56
Kent-Ove Särehag, sekreterare, 070-632 12 02
Annika Dahlén-Johansson, kassör, 070-407 13 90
Jane Nyström Steen, ledamot, 073-349 60 86
Berith Andersson, ledamot, 0500-434233
Mona Gällman, ersättare och vice sekr.  0500-438961
Christer Simeonsson, ersättare, 070-771 66 81

Valberedning

Vakant

Utställningsansvariga

Stig Strandhag, Leif-Åke Sandberg, Kent-Ove Särehag, Anja Guldhammer, Angelica Michaels, Detlef Michaels

Webansvarig

Marie Standar, 070-234 37 31, standar.marie@gmail.com