Styrelsen 2018

Styrelsen 2018

Marie Standar, ordförande 070-234 37 31,
Vivi Anne Andersson, sekreterare,  tel 0500-426003
Annika Dahlén-Johansson, kassör, 070-407 13 90
Birgitta Rejnö-Johansson, ledamot och vice ordf.  0502-10151
Berith Andersson, ledamot, 0500-434233
Mona Gällman, ersättare och vice sekr.  0500-438961
Marianne Calestam, ersättare, 0500-430530

Valberedning

Terttu Pettersson terttu.pettersson30@gmail.com tel. 0506-20271

Medlemsansökan via:

skaraborgsslojdarna@gmail.com , eller kontakta styrelsen.

Utställningsansvariga

Arne Andersson, sammankallande samt Stig Strandhag och Leif-Åke Sandberg.

Webb-ansvarig

Gert & Solweig Johansson,  070-5143236, 070-2881577, solweig.johansson.skara@gmail.com