Styrelsen 2015

Ordförande: Vakant till årsmötet 2016. Kontakta Siv Korhonen, sivkorhonen@swipnet.se 0506-22014
Britt-Marie Bennhult, sekreterare,  b.bennhult@telia.com, 0500-425432
Siv Korhonen, kassör, sivkorhonen@swipnet.se, 0506-22014
Birgitta Rejnö-Johansson,  rejno-johansson@telia.com, 0502-10151
Berith Andersson, 0500-434233
Mona Gällman, mona.gallman@comhem.se, 0500-438961
Marianne Calestam, 0500-430530

Medlemsansökan

Vivi-Anne Andersson, avga@telia.com, tel 0500-426003

Utställningsansvariga

Arne Andersson, sammankallande samt Stig Strandhag och Leif-Åke Sandberg.

Webb-ansvarig

Gert & Solweig Johansson, 0511-15438, 070-5143236, 070-2881577, solweig.johansson.skara@gmail.com